Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
  • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
  • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
  • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
  • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
  • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
  • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
  • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
  • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie

Rekrutacja

 

REGULAMIN REKRUTACJI
DO SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

1. Społeczne Gimnazjum STO w Ciechanowie, zwane dalej Gimnazjum, prowadzi nabór uczniów do klas pierwszych począwszy od 1 września roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki, zgodnie z kalendarzem rekrutacji ogłaszanym przez Dyrektora Gimnazjum.
2. Rekrutacja do klas programowo wyższych prowadzona jest na bieżąco, w miarę posiadania wolnych miejsc.
3. Rekrutację prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora z grona Rady Pedagogicznej, w składzie co najmniej trzyosobowym.
4. Uczniowie klasy szóstej Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie przyjmowani są do Gimnazjum w pierwszej kolejności na podstawie podania złożonego przez rodziców w sekretariacie szkoły w terminie ustalonym przez Dyrektora. Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest co najmniej bardzo dobra ocena zachowania w pierwszym semestrze klasy szóstej oraz średnia ocen co najmniej 4,75.
5. Uczniowie klasy szóstej Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 4, podlegają procedurze kwalifikacyjnej (rozmowa kwalifikacyjna) zgodnie z kalendarzem rekrutacji.
6. Kandydaci, którzy nie są uczniami Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie, składają w sekretariacie SG STO w Ciechanowie podanie o przyjęcie do gimnazjum, kserokopię świadectwa z klasy V. W przypadku podania informacji o osiągnięciach na poziomie międzyszkolnym należy dołączyć dokumenty (lub ich kopie) poświadczające te osiągnięcia.
7. Szkolna Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją, pracuje wg ustalonego pzez siebie kalendarza.
8. W ramach procedury kwalifikacyjnej Komisja może podjąć decyzję:
a) o przyjęciu kandydata do Gimnazjum,
b) o odmowie przyjęcia do Gimnazjum.
9. Komisja przyjmuje kandydatów do klasy pierwszej Gimnazjum w ramach limitu miejsc określonego przez Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 76 STO w Ciechanowie.
10. Decyzja Komisji o odmowie przyjęcia do Gimnazjum jest ostateczna.
11. Decyzja o przyjęciu kandydata do Gimnazjum nabiera mocy po wpłaceniu przez jego rodziców (opiekunów prawnych) zaliczki tytułem wpisowego, w wysokości i terminie ustalonym przez Organ Prowadzący.
12. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
13. W przypadku braku wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie uczeń zakwalifikowany do Gimnazjum jest skreślany z listy przyjętych.
14. Wszelkie sprawy związane z rekrutacją do Społecznego Gimnazjum STO w Ciechanowie, nieuregulowane w Statucie Gimnazjum, niniejszym Regulaminie oraz kalendarzu rekrutacji, podlegają decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

Szkoły STO w Ciechanowie
Wyspiańskiego 11 A
06-400 Ciechanów
Tel.: 23 672 28 69
E-mail: szkola.sto@interia.pl

projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij