Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie

Informacje

 

Społeczne Towarzystwo Oświatowe powstało w latach 1987-1988 jako pierwsza w Polsce organizacja propagująca idee edukacji niezależnej od monopolu państwowego. Począwszy od 1989 r. pod egidą STO powstała sieć szkół społecznych, przyjaznych uczniom, ukształtowanych głównie przez rodziców. 

Główne cele działności STO

 • pluralizm ofert w polskiej oświacie,
 • budowanie ruchu obywatelskiego wokół idei edukacyjnych,
 • zakładanie i prowadzenie własnych szkół, nowoczesnych pod względem metod nauczania i wychowania.

STO ma duży zasięg i dorobek. Liczba kół ustabilizowała się na poziomie ok. 90; funkcjonują w całej Polsce, zarówno w dużych miastach, jak i niewielkich miejscowościach. Każde koło to potężne środowisko, z reguły skupione wokół jakiejś placówki oświatowej, przejawiające wiele inicjatyw społecznych, kulturalnych czy artystycznych. Dzięki aktywności STO powstały m.in.:

 • Fundacja „Rodzice w szkole”,
 • Wszechnica Mazurska w Olecku,
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
 • czasopismo „Edukacja i Dialog”.

Do Społecznego Towarzystwa Oświatowego należy obecnie ok. 4 tyś. członków.

Program STO

Program Społecznego Towarzystwa Oświatowego jako organizacji pozarządowej koncentruje się na edukacji. Odznacza się przy tym różnorodnością.
Uczestniczymy w dyskusjach na temat reform w oświacie. Na różnych forach – w Sejmie, w kontaktach z MEN i kuratorium, w mediach, podczas spotkań profesjonalistów propagujemy szkołę otwartą na zmiany, skuteczną, a zarazem atrakcyjną i przyjazną dla uczniów.
Kształcimy nauczycieli, widząc w tym szansę na rzeczywistą reformę edukacji. propagujemy postawę twórczą, rozwój zawodowy, nabywanie różnych kompetencji przydatnych nauczycielom i menedżerom oświaty. Organizujemy profesjonalne formy kształcenia (np. Letnia Szkoła STO, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli).
Działamy na rzecz partnerskiej współpracy szkół z rodzicami. Chodzi nam o rolę rodziców nie tylko w szkołach społecznych, ale też w szkołach publicznych. Program STO „Rodzice w szkole” otrzymał w 2004 r. główną nagrodę w konkursie na najlepszą inicjatywę obywatelską Pro publico bono.
Wpływamy na ustawodawstwo oświatowe. Dzięki staraniom STO do ustawy o systemie oświaty wprowadzono przepisy dotyczące szkół niepublicznych. Działacze STO przyczynili się też do powstania wielu innych przepisów prawnych korzystnych dla oświaty.
Wspieramy ruch obywatelski na rzecz uspołecznienia oświaty, współpracując z administracją lokalną.
Bierzemy udział w programach europejskich umożliwiających uczniom naszych szkół wyjazdy za granicę i efektywną naukę języków obcych.

WŁASNY STYL EDUKACJI

Na czym polega specyfika szkół STO?
Współpraca rodziców, nauczycieli i uczniów w procesie nauczania i wychowania. Nie mówimy o „realizowaniu obowiązku szkolnego”, ale o kształtowaniu ucznia jako osoby – w sensie umysłowym, społecznym, kulturalnym, fizycznym.
Podmiotowe traktowanie ucznia. Chodzi tu o rozpoznanie i uszanowanie indywidualności młodego człowieka, jego uzdolnień i zainteresowań, cech psychicznych i ograniczeń; uznaje się także jego prawo do błędu.
Wychowanie w duchu wolności i odpowiedzialności. Istotna jest transparentność oceniania i umiejętność samooceny.
Wdrażanie do samodzielności rozumianej jako odwaga stawiania pytań, podejmowania dyskusji i rozwiązywania problemów.
Wychowanie obywatelskie. Na kolejnych etapach nauki uczniowie nabywają kompetencji społecznych i pogłębiają zainteresowanie problemami współczesnego świata.
Współtworzenie i przestrzegania zasad wychowania, co umożliwia dobrą współpracę w szkolnej społeczności.
Odmienne od tradycyjnego traktowanie rywalizacji. Pragniemy, aby uczeń rywalizował sam ze sobą, tj. aby dążył do nieustannego doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności.
Atmosfera sprzyjająca uczeniu się i kształtowaniu właściwych postaw. Unikanie zbędnych stresów.
Kameralność. Klasy liczą zwykle kilkunastu uczniów. Daje nam to poczucie bezpieczeństwa, ułatwia indywidualizację i sprzyja zacieśnieniu relacji wzajemnych.

SZKOŁY STO

Liczba szkół STO przekracza 160; niektóre koła prowadzą dwie, trzy lub nawet więcej szkół. Przeważają szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące; działają także przedszkola, szkoły artystyczne, szkoły i przedszkola integracyjne.
Do szkół STO uczęszcza prawie 13 tys. uczniów, a zatrudnionych jest w nich ok. 2,5 tys. osób. Wszystkie szkoły STO mają uprawnienia szkół publicznych.
Nauka w szkołach STO jest odpłatna, na zasadzie non profit. Warto podkreślić, że w szkołach STO program jest bardzo bogaty, w razie potrzeby organizowane są zajęcia wyrównawcze, a sport szkolny traktowany jest poważnie. Dlatego opłacanie czesnego zwalnia rodziców z wielu innych kosztów kształcenia dzieci; dodatkowych lekcji języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, a także z korepetycji.

SKT Nr 76 STO w Ciechanowie jest organizacją pożytku publicznego. Jego funkcjonowanie opiera się na przepisach Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  W myśl zawartej  tam definicji  jest to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie  (w naszym przypadku w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty, sportu i wychowania). 

 

Szkoły STO w Ciechanowie
Wyspiańskiego 11 A
06-400 Ciechanów
Tel.: 23 672 28 69
E-mail: szkola.sto@interia.pl

projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij